พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน

พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน

พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน พระผงสุพรรณมีมูลค่าที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความหางานของพระผงนั้นๆ การบูชาและความเชื่อทางศาสนาของคนที่ต้องการมีพระผงสุพรรณในการใช้งาน วิธีดูพระผงสุพรรณแท้ รวมถึงความนิยมและความต้องการในตลาดบริโภค 

ทำให้ราคาของ พระผงสุพรรณ พุทธคุณ มีการแปรผันได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจมีมูลค่าตั้งแต่ราคาที่เริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งล้านบาทถึงราคาที่สูงมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างที่กล่าวมาแล้วและการขายในตลาดสื่อเพื่อการกุศลหรือการประมูลยังสามารถเพิ่มมูลค่าของพระผงสุพรรณอีกด้วย

Share This:

พระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณหน้าแก่ราคาเท่าไหร่

พระผงสุพรรณ พระผงสุพรรณหน้าแก่ราคาเท่าไหร่ ที่ถูกบรรจุอยู่ในชุดเบญจภาคี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นับเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงอย่างสูง มีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินเงิน ที่เชื่อกันว่าเป็น “พระผงสุพรรณยอดโถ” 

ชื่อมาจากการค้นพบจารึกลานทองที่กล่าวถึงการสร้างจากผงว่านเกสรดอกไม้ที่มีคุณค่าเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการเรียกว่า “พระผงสุพรรณเรื่อยมา” พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน มีคุณสมบัติและพลังพิเศษเชื่อว่าสามารถปกป้องคนที่เป็นเจ้าของได้

วิธีดูพระผงสุพรรณแท้

วิธีดูพระผงสุพรรณแท้ ในจารึกลานทอง กล่าวถึงการสร้างพระผงสุพรรณว่า ศุภมัสดุ ๑๒๕๖ สิทธิการิยะแสดงให้เห็นว่าฤาษีทั้งสี่ตัว พระฤาษีพิมพิลาไลย์ เป็นประธาน และบรมกษัตริย์พระยาศรีธรรมโศกราชเป็นผู้มีศรัทธาพระฤาษีทั้งสี่ตัว พร้อมกันนำเอาแด่ว่านทั้งหลาย 

พระฤาษีจึงอัญเชิญเทวดามาช่วยกันทำพิธีเป็นพระพิมพ์ไว้สถานหนึ่งแดง สถานหนึ่งดำ ให้เอาว่านเป็นผงก้อน พิมพ์ด้วยลายนิ้วมือของมหาเถระ ปิยทัสสี ศรีสารีบุตร โดยใช้แร่ต่างๆ มีอานุภาพต่างกัน 

เสกด้วยมนต์คาถาครบ ๓ เดือน พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน แล้วทำให้เกิดสูตรพระผงสุพรรณ พร้อมรับไว้ที่หอนาฬิกาวัดพันทูม

พระผงสุพรรณ พุทธคุณ

ในบทความนี้ยังมีการพูดถึงรายละเอียดการใช้งานพระผงสุพรรณ พระผงสุพรรณ พุทธคุณ โดยจะต้องมีการประดิษฐ์อย่างเฉพาะเจาะจง และพิธีการเสริมสร้างพลังแห่งพระผงด้วยคาถาและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อว่าจะมีผลสูงสุดในการคุ้มครองและปกป้องเจ้าของ 

โดยการบูชาพระผงสุพรรณจะสามารถรับไว้สักการบูชาเป็นของวิเศษแม้จะเผชิญกับอันตรายก็ยังคงคุ้มครองได้ทั้งปวง การใช้มันยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไปเช่นการเที่ยวน้ำมันหอม พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน พิธีสร้างพลังต่าง ๆ ที่ครอบคลุมความต้องการและความศรัทธาของผู้ใช้

พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน

พระผงสุพรรณ ราคา ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผู้มอบพระให้ ๔ องค์ ที่เข้าร่วมประมูลเพื่อการกุศล นอกจากการเปิดประมูลพระผงสุพรรณยังมีการนำมาจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น ซึ่งนำไปใช้ทางศาสนาหรือเป็นเครื่องประดิษฐ์ก็ได้

ผู้ที่สนใจ พระผงสุพรรณหน้าแก่ราคาเท่าไหร่ และเชื่อมั่นในคุณค่าของพระผงสุพรรณยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการประมูลในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท ๕๗ 

โดยได้รับการมอบฉันทะโดยบุคคลด้านบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในขณะเดียวกันยังได้มีการมอบพระให้จากบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการกุศลด้วย

Share This: